• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY

 ZARZĄDZANIE PŁACE   INFORMACJE

 

        Zakład Informatyki oferuje program „PŁACE SQL”, pracujący w środowisku Windows, wykorzystujący serwer baz danych MS-SQL firmy Microsoft do programu dołączona jest  wersja bezpłatna MSDE – więcej o serwerze na http://www.microsoft.com/poland .

Program został opracowany przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi programowych, które pozwoliły stworzyć nowy technologicznie produkt, całkowicie niezawodny, prosty i przyjazny w obsłudze.

Specjaliści z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych i ZUS współpracowali z nasza firmą nad stroną merytoryczną, zapewniając pełną zgodność z  obowiązującymi przepisami.

            Aplikacja jest częścią Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla średnich i małych Przedsiębiorstw, który obejmuje trzy obszary działalności HANDEL – PRODUKCJĘ -ZARZĄDZANIE.

Program obejmuje:

  1. Kartotekę kadrową -  zawierającą niezbędne dane do identyfikacji pracownika w zakładzie, jak również w kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS.
  2. Rejestr umów z pracownikiem – umowa o pracę, zlecenia, o dzieło jest podstawą sporządzenia listy wynagrodzeń w umowie zawarte są podstawowe parametry wynagrodzenia, czasu pracy itp.
  3. Lista obecności i ewidencja czasu pracy
  4. Ewidencja zwolnień i obliczenie chorobowego - z automatycznym wyliczeniem i księgowaniem na listę płac i ewidencję czasu pracy.
  5. Ewidencja i kontrola udzielanych urlopów z automatycznym wyliczeniem i księgowaniem na listę płac i ewidencję czasu pracy
  6. Ewidencja i rozliczenie zasiłków i świadczeń.
  7. Listy wynagrodzeń - umożliwiające na dowolne definiowanie składników i systemów płacowych
  8. Rozliczenia podatkowe – przygotowanie i wydruk PIT 4, PIT 40, PIT 11-8B – program będzie posiadał możliwość elektronicznego przesyłania danych dotyczących podatków jeśli tylko zostaną uchwalone odpowiednie przepisy.
  9. Rozliczenia z ZUS – eksportu do płatnika, druki RCA,RCX,DRA,RSA.
  10. Archiwowanie i zabezpieczenie danych – przed ich utratą i dostępem osób niepowołanych.

Ewidencja czasu pracy wraz z rejestracją czasu pracy tworzy moduł który może być wdrażany niezależnie lub powiązany z systemem płącowo-kadrowym. Podstawowe informacje o Ewidencji znajdziesz na stronie ECP

Wymagania sprzętowe

W przypadku gdy serwer i program zainstalowane są na jednym komputerze powinien on spełniać wymagania serwera.

Wymagania serwera sql                                         Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                                400 MHZ                       2,5 GHz
DYSK                                                                          10 GB                          40 GB
PAMIĘĆ                                                                     128 MB                        512 MB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. Zalecane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. 

Wymagania dla stacji roboczych                          Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                              200 MHZ                          1 GHz
DYSK                                                                          1 GB                            2 GB
PAMIĘĆ                                                                     64 MB                         256 MB

 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT.

Zalecane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000.

 

OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY