• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • 

 HPZ | KPiR |  CENNIK  INFORMACJE

 

Nazwa wersji Cena pierwszego stanowiska zł netto Cena następnego stanowiska
KPiR Plus - umożliwia prowadzenie księgi ewidencji sprzedaży, zakupu wystawianie faktur VAT, przygotowanie VAT 7, prowadzenie kartoteki środków trwałych i ewidencji przebiegu pojazdu 550,00 400,00

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem pi@pei.pl

W przypadku wersji sieciowej licencja pobierana jest z chwilą uruchomienia programu i zwalniana z chwilą jego wyłączenia. Licencja upoważnia do instalacji na dowolnej ilości komputerów.

Koszt opieki serwisowej i aktualizacji wynosi 15 % wartości zakupionych licencji.

•  OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIEWERSJA DEMO