OPIS PROJEKTU B2B

 

Tytuł projektu:

"Wdrożenie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między partnerami".

 

Opis projektu:

    Celem projektu jest zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych i wdrożenie platformy B2B realizacja projektu polega na zakupie ( indywidualnie zaprojektowanej do potrzeb ) innowacyjnej aplikacji funkcjonującej w oparciu o sieć internetową. Aplikacja ma na celu zintegrowanie systemów handlowych dotychczas działających wyłącznie w obszarze jednego przedsiębiorstwa. System przygotowany zostanie w taki sposób, ab dokonać pełnej automatyzacji procesów realizowanych pomiędzy systemami informatycznymi Wnioskodawcy i współpracujących przedsiębiorstw. W wyniku realizacji inwestycji możliwa stanie się kooperacja miedzy odrębnymi podmiotami gospodarczymi na nie realizowanym dotychczas poziomie.

 

Przebieg realizacji projektu:

Proces budowania systemu B2B przebiegał będzie w 4 etapach rzeczowych:

Etap I. okres: 2 luty 2013 – 31 maj 2013

Etap polegać będzie na nabyciu niezbędnych analiz przygotowawczych oraz usług doradczych związanych z wdrożeniem oraz reorganizacją procesów biznesowych.

Podczas realizacji etapu zostaną także przeprowadzone działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w projekcie, które będą służyć zwiększeniu świadomości społeczeństwa w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz roli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Unii Europejskiej.

Działania informacyjne będą skierowane do szeroko rozumianej opinii publicznej, w tym do pracowników, klientów, dostawców a także współpracujących przedsiębiorstw.

Etap został zakończony 31 maja 2013 i rozliczony.

Etap II. okres: 1 czerwiec 2013 – 31 sierpień 2013

Etap będzie polegał na zakupieniu środków trwałych. W ramach realizacji projektu istnieje konieczność nabycia następujących środków trwałych:

Serwer - stanowił będzie środowisko działania aplikacji, musi zapewniać bezpieczeństwo i niezawodność jej działania przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej do potrzeb wydajności i elastyczności. Nie bez znaczenia będzie minimalizacja kosztów funkcjonowania oraz niewielkie wymagania serwisowo-obsługowe. Planowany do zakupienia serwer powinien posiadać szybki podsystem we/wy oraz możliwość zainstalowania pamięci o dużej pojemności i przepustowości, tak by wymagająca aplikacja B2B działała szybciej niż na serwerach poprzedniej generacji. Serwer powinien charakteryzować się rozwiązaniami zwiększającymi niezawodność, dostępność i łatwość serwisowania przy zachowaniu niskich kosztów i wysokiej sprawności. Podzespoły muszą zostać tak dobrane, aby w systemie pracy ciągłej zapewniały niezawodny i szybki dostęp do zasobów serwera.

By zapewnić sprawne funkcjonowanie wymagającej aplikacji konieczne jest nabycie środowiska sprzętowego spełniającego poniższe funkcje.:

 • wydajne serwery dwuprocesorowe,

 • optymalny system operacyjny,

 • pojemne dyski twarde wymienialne podczas pracy,

 • zintegrowany interfejs sieciowy,

 • mechanizm detekcji zespołów zagrożonych awarią,

 • pełna skalowalność i redundancja.

Urządzenia stanowiące wyposażenie „serwerowni” : szafa serwerowa typu Rack, router zarządzalny z funkcją menedżera pasma, przełącznik typu switch o przepustowości portów 1GHz, panel krosowniczy, zasilacz awaryjny serwerowy UPS.

Etap został zakończony 31 sierpnia 2013 i rozliczony.

Etap III. Okres: 1 września 2013 – 31 styczeń 2014

Etap polegał będzie na zleceniu utworzenia i nabyciu wartości niematerialnych i prawnych – aplikacji automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy firmą Wnioskodawcy oraz partnerów biznesowych. W etapie nr 3 zostanie nabyta część rozwiązań:

 • Moduł podstawowy (logowanie, autoryzacja dostępu),

 • Moduł interfejs (szata graficzna, moduł prezentacji treści),

 • Panel zarządzający  - sterowanie procesami

 • System do wymiany dokumentów EDI – wymiana dokumentów, ofert, zamówień, potwierdzanie zamówień, e-faktury (w standardzie EDI z podpisem elektronicznym)

Z uwagi na złożoność projektu, zakup platformy B2B w rozbiciu na realizowane zadania pozwoli na płynne testowanie aplikacji i ułatwi proces wdrożenia.

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie, stworzenie i wdrożenie aplikacji B2B zapewniającej automatyzację procesów biznesowych pomiędzy systemem informatycznymi Zakład Informatyki a systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw ( ofertę zgodnie z załączonym formularzem należy złożyć do 10.10.2013 do godziny 15.00 )

- zapytanie ofertowe

- wzór oferty

- protokół z przeprowadzenia wyboru ofert

Etap IV. Okres: 1 lutego 2014 – 31 lipca 2014

Etap polegał będzie na nabyciu wartości niematerialnych i prawnych - aplikacji B2B (pozostałe moduły):

 • Moduł Aktualizacji Oprogramowania - Serwer Dystrybucji

 • Moduł Aktualizacji Oprogramowania - Serwer Kliencki

 • Moduł Aktualizacji Oprogramowania – Agent Instalacji

 • Moduł Bazy wiedzy, e-ankiety, system interaktywnych ćwiczeń

wraz z kodami źródłowymi aplikacji i prawami autorskimi.

©2001-2008  pi@pei.pl                                          OFERTA O FIRMIE CENNIKWERSJE DEMO ZAMÓWIENIA