• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • 

 

ROZRACHUNKI - PROGRAM DO KONTROLI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

   Naszym celem było stworzenie aplikacji pozwalającej w prosty sposób rozwiązać problem kontroli należności i zobowiązań. Oferta przeznaczona jest dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, szczególnie w przypadku firm korzystających z usług biur rachunkowych nasz program staje się wygodnym narzędziem.

   Zadaniem aplikacji jest uporządkowanie rozliczeń z partnerami handlowymi oraz bieżąca kontrola sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Program daje możliwość analizy zobowiązań i należności dla poszczególnych kontrahentów, zawiera historię dokonanych transakcji, informację o aktualnym stanie środków pieniężnych, umożliwia zaplanowanie wydatków .  

Program umożliwia:

 

 

Informacje -podstawowe pojęcia

 

Program rozrachunki służy ustaleniu stanu naszych należności i zobowiązań z kontrahentami.

Z programu mogą korzystać wszystkie firmy i osoby fizyczne zarówno prowadzące działalność gospodarcza jak i osoby chcące okreslić stan swoich rozrachunków z podmiotami gospodarczymi i innymi osobami.

 

Pojęcia używane w programie:

 

NALEŻNOŚĆ – to dokument rejestrujący kwotę jaką powinien zapłacić nam nasz wierzyciel może ona wynikać z przeprowadzenia transakcji sprzedaży z odroczonym terminem płatności może to być też kwota udzielonego kredytu kupieckiego, należność musi posiadać odniesienie do kontrahenta zaewidencjonowanego w katalogu, kwotę, datę dokumentu. Pola które nie są wymagane ale powinny być wypełnione to –nr dokumentu, termin zapłaty

Przykładowo wypełniony dokument należności:

 

WPŁATA – jest dokumentem przeciwstawnym do należności i poświadcza wpłynięcia zapłaty wynikającej z dokumentu należność, pod pojeciem wpłaty rozumiemy także zaliczki na poczet wystąpienia należności, wpłata musi posiadać odniesienie do kontrahenta zaewidencjonowanego w katalogu, kwotę, datę dokumentu. Pola które nie są wymagane ale powinny być wypełnione to –nr dokumentu, do dokumentu

Przykładowo wypełniony dokument wpłaty:

 

ZOBOWIĄZANIE – to dokument rejestrujący kwotę jaką jesteśmy winni kontrahentowi  może ona wynikać z przeprowadzenia transakcji zakupu z odroczonym terminem płatności, zobowiązanie wymaga wypełnienia tych samych pól co w przypadku należności

 

ZAPŁATA – jest dokumentem przeciwstawnym do zobowiązania i poświadcza naszą zapłatą wynikającej z dokumentu zobowiązanie, pod pojęciem zapłaty rozumiemy także zaliczki na poczet wystąpienia zobowiązania, zapłata musi wymaga wypełnienia tych samych pól co w przypadku wpłaty.

 

 

STRONA NALEŻNOŚCI

Na  pierwszym ekranie prezentowana jest aktualna sytuacja finansowa firmy. Występują tu wszystkie podmioty – kontrahenci z którymi przeprowadzane były transakcje.

 

Przykładowy wygląd ekranu:

 

W kolumnie NALEŻNOŚĆ wykazane są wszystkie dokumenty nierozliczone obejmujące należności i zapłatę zobowiązań.

 

W kolumnie ZOBOWIĄZANIE wykazane są dokumenty zobowiązań i zapłaty należności.

 

Przegląd dokumentów kontrahenta

 

Wyświetlenie aktualnej sytuacji w rozrachunkach danego kontrahenta możliwe jest po wybraniu polecenie z menu Kontrahent Rozrachunki lub poprzez dwuklik na aktywnej pozycji. Na ekranie rozrachunki widoczne są dokumenty tworzące saldo u góry ekranu oraz dokumenty  rozliczone u dołu ekranu.  

W tabelce historia operacji pod prawym klawiszem możliwe jest anulowanie rozliczenia przeniesienie do archiwum wyświetlenie archiwalnych rozrachunków przywrócenie z archiwum.

 

Klawisz rozlicz umożliwia dokonanie parowania – rozliczenia należności/zobowiązań oznaczonych lub od najstarszego.

 

Analiza dokumentów

 

Dla analizy dokumentów przygotowaliśmy okno Dokumenty wywoływane z menu  Dokumenty

 

 

U dołu ekranu znajduje się panel umożliwiający wybór interesujących nas danych za dowolny okres.

 

Wydruki

 

W programie przewidziano następujące wydruki tabel i zestawień z głównego okna programu

Wydruk salda należności i zobowiązań dla wszystkich kontrahentów.

 

Z okna rozrachunki wydruk potwierdzenia stanu rozliczeń.

 

Z menu Zadania  Wydruk dokumentów za okres.

 

Analiza należności i zobowiązań

 

W menu zadania przewidziano dodatkowo możliwość zawężenia danych tylko do kontrahentów z nierozliczonymi należnościami/zobowiązaniami

Z należnościami przeterminowanymi, ze zobowiązaniami przeterminowanymi po zawężeniu danych możemy wydrukować aktualną tabelę przyciskiem Wydruk Zestawienia.