11. Deklaracje PIT.

 

Program umożliwia tworzenie i wydruk dklaracji PIT4, PIT11, PIT 40.

Deklaracje powstają automatycznie po wyborze z menu Deklaracje i wybraniu klawisza Sumuj.

Przyciski Parametry i płatnik pozwalają na uzupełnienie danych o firmie oraz osobie wypełniającej jak również ustawić marginesy wydruku.

 

Do deklaracji importowane są dane tylko z list zatwierdzonych.

 

12. Export danych do ZUS.

 

Na podstawie danych zawartych na zatwierdzonych listach pygotowywany jest plik dla programu Płatnik.

 

Program generuje raporty RCA, RSA, DRA. Plik o nazwie zusrrrrmm.kdu (rrrr – oznacza rok, mm - miesiąc) umieszczony jest w lokalizacji zgodnej z instalacją programu, domyślnie jest to C:\program files\pi.