9. Ewidencja Czasu Pracy

 

Zasady wypełniania:

a.  Ustalamy wzorcowy harmonogram pracy zakładu zawarty w kalendarzu firmowym polecenie Słowniki kalendarz, oznaczamy za pomocą prawego klawisza myszy dni pracy, dni wolne i święta.

Dzień pracy przeliczany jest na  czas pracy przyjmując dniówkę jako 8 godzin.

b.  Przygotowanie list obecności – harmonogramu czasu pracy pracowników, polecenie dostępne w menu Zadania, przygotowuje na podstawie kalendarza, listę obecności w poszczególnych miesiącach.

 

Miesięczna karta Ewidencji czasu pracy – wywoływana klawiszem ECP – dostępna zarówno na ekranie pracownika ja i wypłat:

 

Karta zawiera wiersze:

K0 – z kalendarzem z zaznaczonymi dniami pracy i dniami wolnymi

K1 – ze szczegółowym harmonogramem pracy, zmiana możliwa po wciśnieciu klawisza Edytuj

K2 – oznaczenie przerw w pracy z symboliką zgodną ze zdefiniowaną w parametrach, pola wypełniane automatycznie na podstawie wystawionych kart urlopowych i zasiłkowych

 

Parametry grupy C wypełniane przez operatora, program umożliwia wypełnienie pełnego miesiąca dla wszystkich pracowników lub podstawienie danych z harmonogramu dla wybranej osoby np. jeśli przepracowała pełny miesiąc (polecenie pod prawym klawiszem myszy).

 

! Parametr C będący czasem pracy podstawowym przyjmowanym do naliczenia i rozliczenia przerw urlopowych powinien posiadać wyróżnienie Rozliczeniowy przy definiowaniu  parametrów czasu pracy.

 

Przenoszenie danych z Ewidencji czasu pracy na listę

Zaksięgowanie Ewidencji czasu pracy i przerw na listę lub zaksięgowanie danych dla wybranych pracowników odbywa się klawiszem Czas pracy