6. Pracownicy 

 

Następnym krokiem przy uruchomieniu systemu jest w wprowadzenie danych o pracownikach.

 

Wybieramy polecenie PRACOWNICY z menu głównego programu.

 

Na oknie KATALOG wyświetlona zostaje lista wszystkich osób, za pomocą kliknięcia w nagłówek kolumny możemy sortować dane wg wybranej kolumny.

Pole szukaj pod tabelą umożliwia wyszukanie lub zawężenie danych do wybranych elementów.

 

Przyciski na pasku narzędzi umożliwiają nagranie nowej pozycji, przegląd i poprawę danych, kasowanie osoby – tylko gdy osoby nie mają aktualnych umów i wypłat, ponieważ kartoteka ma charakter historyczny w zasadzie jeśli nagranie nie nastąpiło w skutek błędu operatora nie należy kasować pozycji z katalogu.

 

Ekran zawierające szczegółowe dane pracownika „PRACOWNIK”

 

 

Zmiana danych możliwa jest po naciśnięciu klawisza Edytuj i umożliwia zmianę wszystkich danych.

Zakładka uwagi służy do wprowadzenia dodatkowego opisu pracownika.

Zakładka zdjęcie – umożliwia dołączenie do kartoteki zdjęcia w postaci pliku graficznego.

Zakładka karta/hasło w systemie płacowym nie jest wykorzystywana, służy do automatycznej identyfikacji pracowników np. w wypożyczalni narzędzi.

 

Informacje dodatkowe:

-          dane pracownika powinny być przechowywane niezależnie czy umowa o pracę nadal obowiązuje czy pracownik został zwolniony

-          zmiana danych w katalogu powoduje automatyczną wymianę danych w całym systemie – na umowie na liście, paskach w deklaracjach itp.

-         pracownik w systemie identyfikowany jest po numerze unikalnym nadawanym automatycznie przez system, jedna osoba w katalogu powinna wystąpić tylko raz w przeciwnym wypadku dane płacowe nie będą pełne