Wprowadzanie danych:

 

1.    Firma

 

Dane o firmie nanosimy w menu słowniki polecenie Dane o firmie.

Zmieniamy dane istniejącej firmy klawisz edytuj lub wprowadzamy nowe dane klawisz Nowy.

 

2.    Operatorzy

 

Informacje o osobach mogących korzystać z programu znajdują się w menu Administrator | Użytkownicy

 

Użytkownicy mający prawo zapisu dla modułu Administrator mogą zakładać i usunąć innych użytkowników.

 

Uprawnienia dotyczące programu płace zgodne są z modułem zarządzanie.

 

Przy uruchomieniu programu należy podać swój login i hasło, każdy z użytkowników może zmienić hasło przy logowaniu do programu naciskając klawisz zaawansowane.

 

 

3.    Słowniki

 

Słowniki można edytować w menu Słowniki programu

 

Rejestry

Powołanie rejestru Lista wypłat umożliwia prowadzenia automatycznej numeracji list

 

Jednostki

Program pozwala podzielić pracowników wg jednostek organizacyjnych ujętych w słowniku.

 

Oddziały NFZ

Słownik zawiera listę oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, przy wypełnianiu danych o pracowniku przywołujemy odpowiedni oddział funduszu.

 

Urzędy skarbowe

Słownik zawiera dane teleadresowe urzędów skarbowych do których przynależą  pracownicy