• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO • OPIS SZCZEGÓŁOWY

 ZARZĄDZANIE KSIĘGOWOŚĆ  INFORMACJE

 

        Księgowość SQL - to nowoczesny moduł przeznaczony dla firm i instytucji rozliczających się pełną księgowością, współpracuje on z modułem handlowym i płacowym naszego autorstwa - tworząc zintegrowany system zarządzania wysokiej klasy.

        System księgowości działa jako samodzielny program KSIEGA.exe lub jest częścią  modułu systemu HPZ. Program można używać na jednym stanowisku lub sieci lokalnej. Naturalnym środowiskiem operacyjnym jest WINDOWS. Program korzysta z bazy umieszczonej na serwerze MS-SQL, dostęp do bazy odbywa się na zasadzie klient-serwer.

Program został opracowany przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi programowych, które pozwoliły stworzyć nowy technologicznie produkt, całkowicie niezawodny, prosty i przyjazny w obsłudze.

Program obejmuje:

  1. Plan kont -  oparty na trzy członowym numerze współpracujący z katalogiem kontrahentów, pracowników, urzędów może być dowolnie modyfikowany.
  2. Księgi rachunkowe - rejestry dokumentów - Polecenia księgowe można prowadzić w jednej lub kilku księgach zorientowanych tematycznie. Przy współpracy z modułem handlowym gdzie mamy rejestry faktur sprzedaży i zakupów oraz kasy wygodniej zrobić bliźniaczy podział dokumentów księgowych w celu  łatwiejszej kontroli i prostoty uzgodnienia zapisów w księgach. Rejestry poleceń księgowych – mają symbol programowy KSI.
  3. Księga główna- tablica bilansowa - Tablica bilansowa służy do przeglądu sprawdzenia i wydruku księgi głównej. W tablicy bilansowej są skumulowane zapisy na wszystkich kontach z wszystkich ksiąg. Tablica zawiera wszystkie konta wraz z zapisami. Obejmuje rok obrachunkowy podzielony na miesięczne okresy rozliczeniowe. Zawężenie analizy można deklarować wg struktury konta przez wyłączenie odpowiedniego członu. Dla wybranego konta analitycznego można wywołać wszystkie zapisy księgowe.
  4. Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami  - na bieżąco ustalane jest saldo rozliczeń, program umożliwia generowanie wezwań do zapłaty, wezwań do uzgodnienia stanu kont itp.

 

Wymagania sprzętowe

W przypadku gdy serwer i program zainstalowane są na jednym komputerze powinien on spełniać wymagania serwera.

Wymagania serwera sql                                         Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                                400 MHZ                       2,5 GHz
DYSK                                                                          10 GB                          40 GB
PAMIĘĆ                                                                     128 MB                        512 MB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. Zalecane systemy operacyjne : Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows 2000 Serwer. 

Wymagania dla stacji roboczych                          Minimalne                     Zalecane
PROCESOR                                                              200 MHZ                          1 GHz
DYSK                                                                          1 GB                            2 GB
PAMIĘĆ                                                                     64 MB                         256 MB

 

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows NT.

Zalecane systemy operacyjne: Windows XP, Windows 2000.

 

OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO