• OFERTA •  CENNIK ZAMÓWIENIE WERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY

 PRODUKCJA - NOWOCZESNY SYSTEM ZLECENIOWY / ANALIZA STANOWISK

 

ANALIZA STANOWISK

 

    W systemie umożliwiliśmy kontrolę pracy i wykorzystania stanowisk kluczowych. Dzięki rejestracji rozpoczęcia operacji i zakończenia nadzorujący ma bieżącą informację o stanowiskach pracujących oraz o tym jaka operacja jest wykonywana, kiedy się rozpoczęła i kiedy jest planowane zakończenie.

    Takie rozwiązane wspomagane przez odpowiednie oznaczenie w dokumentacji kodem paskowym i zastosowaniu czytników stacjonarnych lub przenośnych zapewnia pełną kontrolę kluczowych dla firm maszyn i stanowisk.

    Rozwiązanie wykazuje rzeczywiste przystąpienie do pracy, początek operacji rejestruje wszystkie przerwy i przestoje. Pozwala na wykrycie przyczyn opóźnień w realizacji zamówień.

    Pulpit sterowniczy przeznaczony dla zarządzającego procesem produkcyjnym zawiera szczegółowe informacje o tym czy stanowisko w danym momencie pracuje jaie zlecenie i operacja są wykonywane, który pracownik wykonuje operacje, godzinę rozpoczęcia czas normowy planowany czas zakończenia.

    

Zastosowanie tak zaawansowanej kontroli jest możliwe tylko jeśli, każda operacja w systemie posiada oryginalny identyfikacyjny numer kodowany na przewodniku w postaci kodu paskowego, pracownicy posiadają karty identyfikacyjne oraz dostęp do czytnika kodów kreskowych.

 

Pracownik na terminalu z czytnikiem wprowadza kod z karty indywidualnej oraz kod operacji z przewodnika, po zakończeniu operacji wczytuje swój kod. 

 

Pracownik nie ma dostępu do innych opcji programu w razie błędnego wprowadzenia danych koryguje je osoba odpowiedzialna, administrator systemu lub mistrz.

 

System może być wykorzystywany także do Ewidencji Czasu Pracy.

 

W wersji demonstarcyjnej opcja nie jest prezentowana z uwagi na konieczność zastosowania czytników i terminali.

 

Rozwiązanie powyższe zastosowane w firmie spawalniczej Severt w celu optymalnego wykorzystania stanowisk oraz uzyskaniu informacji o postępie prac  przyczyny opóźnień.

 

 

•  OFERTA •  CENNIKZAMÓWIENIEWERSJA DEMO OPIS SZCZEGÓŁOWY